Zajęcia

Program zajęć

Przykładowe plany zajęć

Dla przedszkola

Pzryjmowanie dzieci / Zabawa

...

07:00 – 08:30
Śniadanie

...

08:30 –0 9:00
Zabawa / Wyjście na plac zabaw

...

09:00 – 10:00
Nauka języka obcego (Zabawy i piosenki w obcym języku)

...

10:00 – 10:30
Drugie śniadanie

...

10:30 – 10:45
Zajęcia edukacyjne z wychowawcą (podstawa programowa)

...

10:45 – 11:10
Zabawa

...

11:10 – 11:30
W zależności od dnia tygodnia:
  • Piłka nożna
  • Taniec
  • Logopeda
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Rytmika

...

11:10 – 11:30
Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu

...

12:00 – 12:15
Obiad

...

12:15 – 12:45
Odpoczynek po obiedzie / bajkoterapia

...

12:45 – 13:15
Wyjście na plac zabaw

...

13:45 – 14:45
Podwieczorek

...

14:45 – 15:00
W zależności od dnia tygodnia:
  • Warsztaty „kącik małego czytelnika”
  • Warsztaty bezpiecznie przez życie
  • Warsztaty plastyczno – przyrodnicze
  • Warsztaty biologiczno – środowiskowe
  • Warsztaty muzyczne

...

15:00 – 15:30
Wolne zabawy / Wyjście na plac zabaw

...

15:30 – 17:00
Drugi podwieczorek

...

17:00 – 17:15
Zabawa

...

17:30 – 18:00

Dla żłobka

Pzryjmowanie dzieci / Zabawa

...

07:00 – 08:30
Śniadanie

...

08:30 – 09:00
Zabawa / Zabawy edukacyjne Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze

...

09:00 – 09:30
Nauka języka obcego (Zabawy i piosenki w obcym języku)

...

10:00 – 10:30
Gimnastyka dla smyka lub wyjście na plac zabaw

...

09:30 – 09:45
Zajęcia w grupach z wychowawcą lub wyjście na plac zabaw

...

09:45 – 10:00
Drugie śniadanie

...

10:0 – 10:30
Język Angielski / Gry i zabawy z wykorzystaniem piosenek, wyliczanek i wierszyków w języku angielskim

...

10:30 – 10:45
Czynności higieniczne

...

10:45 – 11.15
Obiad

...

11:15 – 11:45
Leżakowanie / spanie

...

12:00 – 14:30
Podwieczorek

...

14:30 – 15:00
Zabawy i zajęcia edukacyjne/ Wyjście na plac zabaw

...

15:00 – 15:30
Kącik „małego czytelnika” / Czytanie bajek na głos pobudzające wyobraźnię dzieci i wiedzę o świecie, pomagające rozwijać język, umiejętność słuchania i rozumienia, pokazujące wzorce i wartości etyczne

...

15:30 – 16:00
Zabawy relaksacyjne i dowolne

...

16:00 – 17:00
Drugi podwieczorek

...

17:00 – 17:30
Zabawy ruchowe i konstrukcyjne, słuchanie bajek

...

17:30 – 18:00