Zajęcia

Program zajęć

Przykładowe plany zajęć

Dla przedszkola

Przyjmowanie Dzieci, Zabawa

...

07:00 – 08:30
Śniadanie

...

08:30 –0 9:00
Czynności samoobsługowe

...

09:00 – 09:10
Nauka języka angielskiego (Zabawy i piosenki w języku obcym)

...

9:10 – 9:40
Zabawa swobodna

...

9:40 – 10:00
Zajęcia edukacyjne z wychowawcą (podstawa programowa)

...

10:00 – 10:30
Drugie śniadanie

...

10:30 -10:45
Nauka języka hiszpańskiego (Zabawy i piosenki w języku obcym)

...

10:45-11:15
Wyjście na dwór, spacer / plac zabaw

...

11:15 – 12:00
SPORT – w zależności od dnia tygodnia (piłka nożna, taniec, gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zabawy ogólnorozwojowe)

...

12:00 – 12:30
Obiad

...

12:30 – 13:00
Odpoczynek po obiedzie/drzemka/bajkoterapia

...

13:00 – 14:00
Wyjście na dwór, spacer / plac zabaw /Zabawa

...

14:00 – 14:45
Podwieczorek

...

14:45 – 15:00
W zależności od dnia tygodnia:
  • Warsztaty "Kącik małego czytelnika"
  • Warsztaty "Bezpiecznie przez życie"
  • Warsztaty plastyczno – przyrodnicze
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty muzyczno - rytmiczne
  • Warsztaty konstrukcyjne
  • Warsztaty teatralne

...

15:00 – 15:30
Zabawy swobodne / wyjście na plac zabaw

...

15:30 – 17:00
Zabawy swobodne

...

17:00 – 18:00

Dla żłobka

Przyjmowanie Dzieci, Zabawy swobodne

...

07:00 – 08:30
Śniadanie

...

08:30 – 09:00
Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze

...

09:00 – 09:30
Zabawy swobodne, Wyjście na plac zabaw

...

9:30 - 10:00
Drugie śniadanie

...

10:00 – 10:20
Język angielski (gry i zabawy z wykorzystaniem piosenek, wyliczanek i wierszyków).

...

10:20-10:50
Czynności higieniczne

...

10:50 – 11:15
Obiad

...

11:15 – 11:45
Czynności higieniczne

...

11:45-12:00
Spanie, leżakowanie

...

12:00 – 14:30
Podwieczorek

...

14:30 – 15:00
Zajęcia i Zabawy edukacyjne / wyjście na plac zabaw

...

15:00 – 15:30
Kącik „Małego Czytelnika” – czytanie bajek na głos, pobudzające wyobraźnię dzieci i wiedzę o świecie, pomagające rozwijać język, umiejętność słuchania i rozumienia, pokazujące wzorce i wartości etyczne.

...

15:30 – 16:00
Zabawy relaksacyjne/ zabawy dowolne

...

16:00 – 17:00
Zabawy ruchowe, konstrukcyjne / słuchanie bajek

...

17:00 – 18:00